page loader

EPOXY PRODUCTS

PAMUKKALE FBS EPOKSİ 4+1 ASTAR

Epoksi - Poliamid esaslı, iki bileşenli, solventli epoksi astardır. Örtücülüğü, fiziksel ve kimyasal mukavemeti yüksektir. Yüzeyde sert ve sağlam bir film oluşturur. Dolduruculuğu yüksektir ve kalın kat uygulamalar için uygundur. Son kat için uygun bir hazırlanmasında etkilidir. 

KARIŞIM ORANI

4 Birim Epoksi Astar, 1 Birim Epoksi Sertleştiricisi

UYGULAMA ALANLARI

Suya, deniz suyuna, neme, yağlara ve kimyasal maddelere karsı korunması gereken metal yüzeylerde astar olarak uygulanır. Hazırlanan karışım 4 saat içinde kullanılmalıdır.​

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

FBS epoksi astar uygulanacak metal yüzeyler önce kir, pas, toz ,yağ vb. kalıntılardan tamamen temizlenmelidir. Çok iyi zımpara edilmelidir. Eski ve küflü yüzeyler sağlam metale ulaşana kadar temizlenmelidir. Uygulanacak yüzeyde nem olmamalıdır. Uygulama ve kürlenme sırasında ortam sıcaklığı +10º C ve +35º C aralığında olmalıdır. Astar uygulamasından sonra boya için 1 gün beklenmesi tavsiye edilir. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 1. ve 2. komponentler homojen hale gelene kadar çok iyi karıştırılması gerekir.​

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında en az 2 yıldır.​

TEHLİKE UYARILARI

R10             : Alevlenebilir

R20/21       : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır

R4               : Ciddi göz hasarları tehlikesi

GÜVENLİK UYARILARI

S2               : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S26              : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37/39   : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanın.

S56              : Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.