page loader

EPOXY PRODUCTS

 PAM-GUARD INTER; epoksi esaslı, poliamid kürlenmeli, çok sağlam polimer yapısına sahip, yapışması

mükemmel, içerisindeki antikozorif özellikteki pigmentler sayesinde korozyona karşı yüksek dayanım

sağlayan, yüksek kalınlıkta uygulanıp kısa sürede kuruma özelliğine sahip ara kat boyadır. Son kat

boya olarak da kullanılabilir. İki bileşenlidir. Hızlı kurur ve örtme gücü yüksektir. Yağlara, solventlere

ve seyreltik asitlere karşı kimyasal direnci mükemmeldir. Yüzeyde sert ve sağlam bir film kalınlığı

oluşturarak, atmosferik şartlara ve darbelere karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANI

Korozyona karşı direnç istenen koruyucu kaplama sistemlerinde, özellikle çelik kontrüksiyon projelerinde ara kat ve son kat olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk : Muhtelif

Karışım Oranı (Ağırlıkça) : 6 birim Komponent A, 1birim Komponent B

Karışım Katı Madde (%, Hacimce) : 72±2

Yoğunluk(g/ml) : 1,48±0,3

Görünüm : Mat

Esneklik : İyi TEK KATTA FİLM KALINLIĞI

TEORİK YAYILMA ORANI

Kuru

Yaş

100 mikron

140 mikron

4,87 m2/kg

150 mikron

210 mikron

3,47 m2/kg

       

Boyalı Yüzey: Dökülmüș ve yıpranmıș yüzeyler, sağlam boyalı kısımlara kadar ISO 8501-1 standardına göre St 2 - St 3 seviyesinde mekanik olarak temizlenmeli, imkan var ise yapıșmanın sağlanması amacıyla hafifçe așındırılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI :

 Uygulama esnasında karışım ömrü dikkate alınarak, karışım oranına bağlı kalarak, tüketilecek miktar kadar karışım yapılmalıdır.

 Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80’ı aștığı durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

 Yoğușma olmaması bakımından yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının (dew - point) en az 3°C üzerinde olmalıdır.

 Rüzgarlı havalarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 5°C, en fazla 45°C olmalıdır.

İNCELTME : TX-422 EPOKSİ TİNER ile %5 - %10 oranına kadar inceltilebilir.

UYGULAMA METODU : Hazırlanan karışım, karışım ömrü dolmadan havasız sprey, fırça ve rulo ile uygulanmalıdır !

KURUMA BİLGİLERİ : DOKUNMA KURUMASI

SERT KURUMA

20°C

1 sa

4 sa

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz.

UYARI

Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir.