page loader

THINNER GROUP

PAMUKKALE YOL ÇİZGİ TİNERİ

ÖZELLİKLER

Yol Çizgi Boyası Tineri yüksek çözme gücüne sahip, yol çizgi boyası tineridir.

UYGULAMA

Pamukkale Boya Yol Çizgi Boyası'nın inceltilmesinde, boya uygulama araç ve gereçlerinin temizliğinde kullanılır.

PARLAMA NOKTASI
<23ºC
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. İyi havalandırılmış ve yangın söndürme
önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.
AMBALAJ
12 Litre
UYARI KELİMESİ
Tehlike
ZARARLILIK İFADELERİ
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
ÖNLEM İFADELERİ
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.